© Lammers-Koll-Verlag 2010 - 2011 Yoga Heinz Grill  De zielsdimensie van de yoga  Praktische grondslagen voor een spirituele oefenweg       De zielsdimensie van de yoga is een baanbrekend werk op vlak van yogaboeken. De auteur beschrijft op een levende wijze de uitvoering, de betekenis en het zielskarakter van de oefeningen. De inhoud is zo geschreven dat de lezer niet louter technische instructies verkrijgt maar ook een omvattend begrip ontwikkelt omtrent de innerlijke dimensie en het zinnebeeld van iedere oefening. Deze benadering is volledig nieuw en kan de praktijk van iedere yogabeoefenaar verruimen en verlevendigen. Het boek motiveert de lezer tot een heel concreet en bewustzijnsactief bezig zijn met de oefeningen. De oefeningen worden praktisch ingedeeld volgens de 7 chakra's of te ontwikkelen gewaarwordingen en bewustzijnscapaciteiten. Zo'n honderdtal grote esthetische kleurenfoto's maken het boek tot een zeer aantrekkelijk geheel. De vele afbeeldingen maken de uitvoering en het zielsbeeld aanschouwelijk voor de lezer. Het boek is geschikt voor beginners en gevorderden. ISBN 978-90-8035264-3 216 pagina's, 99 kleurenfoto's, 2 tekeningen Bindwijze hardcover, gebonden met leeslint € 28,50