© Lammers-Koll-Verlag 2010 - 2011 Heinz Grill  Opvoeding en zelfopvoeding  De ziel als scheppend geheim van de wordende persoonlijkheid In dit boeiende boek neemt Heinz Grill de lezer op een levendige wijze mee langsheen de innerlijke ontwikkelingsweg van kinderen en jongeren, en wekt hieromtrent een omvattend begrip en realistisch gevoel op. De auteur schuift echter geen nieuwe pedagogische methode naar voren maar wijst daarentegen veeleer op het belang van de zelfopvoeding die de volwassene bij zichzelf uitoefent. Er wordt een duidelijk beeld geschetst over de werking van de houding en het voorbeeld van de volwassene op het kind.  De eigen moedige zelfopvoeding van de ouders en de leraars beschrijft hij als belangrijker dan hun opvoedingsmethode, daar dit een levendige voeding schenkt waardoor het kind later tot vrijheid, bewustzijnssterkte, karakter en persoonlijkheid kan uitgroeien. De auteur gaat ook in op het probleem van de zenuwoverbelasting en concentratiestoornissen. Het boek bevat verder ook hoofdstukken over lichaamsoefeningen ter ondersteuning van de opvoeding, de religieuze zelfopvoeding, de indigokinderen, het liegen en de dood van kinderen. Een echte aanrader voor ouders, leerkrachten, opvoeders en kinderpsychologen. ISBN 978-90-803526-3-6  144 pagina's, 4 tekeningen  hardcover, gebonden met leeslint € 17,50 Pedagogie