© Lammers-Koll-Verlag 2010 - 2011 Met deze website is het onze wens om inhouden ter beschikking te  stellen die tot een verrijking van de cultuur kunnen bijdragen, dit op vlak  van de diverse beroepsgebieden, de sociale samenleving en de  spirituele ontwikkeling.  We hebben ons aanbod naar thema's ingedeeld. Dit maakt  het u mogelijk volgens uw individuele interesse  verschillende levensgebieden zoals voeding, yoga,  architectuur enz. te verdiepen en te veredelen. De  zin van het zich verdiepen en het studeren van  deze inhouden en gedachten ligt in de  ontwikkeling van een scheppende- en  gevende houding in het leven. Deze  houding werkt ook heilzaam in tegen  de vele uitputtingstoestanden en de  leegtegevoelens die in onze tijd  vaak voorhanden zijn. Onze boeken bieden niet zozeer  een verzameling van materiële en  technische beschrijvingen. De  auteurs belichten de ziels-  geestelijke wetmatigheden van de  betreffende vakgebieden. Zodat men  uit deze inzichten nieuwe en met het  wezen van de zaak overeenstemmende  gedachten en handelingsinitiatieven voor de  praktijk kan ontwikkelen.  In een cultuur die haar zwaartepunt overwegend op  de ontwikkeling van de technisch-fysieke zijde legt, lijkt  het ons belangrijk, de integriteit van de mens in het  middelpunt van de culturele interesse te plaatsen - hoe de  mens als een geheel wezen zijn persoonlijkheid in het denken, voelen  en de wil kan ontwikkelen en zijn leven kan vormgeven.    In deze zin wensen wij u een inspirerend bezoek aan onze website toe,     vanwege Lammers-Koll-Uitgeverij    Verder naar het themaoverzicht Welkom op de site van Lammers-Koll-Uitgeverij! Nederlands Deutsch English Italiano