© Lammers-Koll-Verlag 2010 - 2014 Lammers-Koll Publishing Literature for building conscious awareness and development. Contact: Hans-Peter Fritsche Address: Häfnerstr. 12 D-74343 Sachsenheim-Häfnerhaslach Germany Tel: 0049-(0)7046-8848224 Fax: 0049-(0)7046-8848223 e-mail: verlag@lammers-koll-verlag.de Internet: www.lammers-koll-verlag.de Editing and Design: Hans-Peter Fritsche Technicians: Hans-Peter Fritsche